Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2018
Einddatum: 30-12-2019

De technische installaties van het zwembad zijn verouderd en versleten. De huidige gebouwen zijn verouderd en gedateerd.

Het moment van vervanging is het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken. Ook is het een mooie kans om onder andere het comfort voor de gebruikers te verbeteren. In de begroting van 2019 is een bedrag van € 748.000 opgenomen (voor 2020), maar dit is nog niet beschikbaar.

We maken dit plan in samenhang met het Maatschappelijk Vastgoed Serooskerke (Zandput).Toelichting

We hebben de processtappen toegelicht in de Algemene Commissie van 21 januari 2019. De uitkomst is dat het college verder kan met het proces voor het zwembad in combinatie met de andere ontwikkelingen bij de Zandput. Bij de uitwerking van het voorstel neemt het college integraliteit Zandput, duurzaamheid en burgerparticipatie nadrukkelijk mee. De gepresenteerde planning is daarbij een spoorboekje.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld