Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-06-2019

Het bestaande oude metsel- en voegwerk slijt. Het is daardoor op dit moment in slechte staat van onderhoud. Om de vestingmuren te behouden moeten we dit slechte metsel- en voegwerk verbeteren.Toelichting

In 2018 hebben we het plan voor het restaureren van de vestingmuren opgesteld. Dit betrof de tweede fase van het werk dat in 2014 is gestart. Het plan hebben we ingediend ter goedkeuring bij de provincie. Het plan is door de provincie technisch goedgekeurd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld