Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.Toelichting

We plaatsten in maart 2018 het kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke. In samenwerking met de kunstenaar, de dorpsraad en de plaatselijke school verzorgden we de onthulling. We overlegden met de initiatiefnemers in Meliskerke. Het initiatief in Meliskerke pakken we op via een leefbaarheidsbijdrage. We zijn hierover nog in gesprek. We organiseerden een overleg van de kunstadviescommissie om afspraken te maken over een kunstwerk in Gapinge.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld