Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.

5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2018
Einddatum: 30-12-2018

Voor 2017 en 2018 stelde de raad incidenteel € 20.000 beschikbaar voor het muziekproject ‘Heel Veere Speelt'. We maakten daarvoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool en muziekverenigingen over muzieklessen op alle Veerse basisscholen.
Na het schooljaar 2017-2018 loopt dit project af. Omdat het eerste schooljaar een succes was, bespreken we met de betrokken partijen of en hoe we het project in de toekomst kunnen voortzetten.

We stimuleren dat scholen een beroep doen op de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Zo nodig nemen we zelf een deel van de kosten daarvoor voor onze rekening.Toelichting

Het project Heel Veere Speelt is afgerond, de beschikbare subsidie is geheel benut. Met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen maakten we afspraken over structurele voortzetting van de activiteiten. Leerlingen op Veerse basisscholen krijgen muzieklessen en leren een instrument bespelen. Na 10 weken geven ze een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. Alle basisscholen kunnen vanaf 2019 meedoen aan de activiteiten.

De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen zijn overwegend positief. Verschillende muziekverenigingen houden nieuwe leden over aan dit project.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld