Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de participatiesamenleving.

5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de participatiesamenleving.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-06-2017
Einddatum: 30-12-2018

De samenleving ontwikkelt zich meer naar een participatiesamenleving. De rol van de gemeente verandert daardoor. Ook op financieel gebied ziet het culturele veld er anders uit dan een aantal jaren geleden.  Daarom heroriënteren we onze rol en positie ten opzichte van de culturele sector. Ook onderzoeken we een uitbreiding van de doelstelling door het leggen van een verbinding met de sectoren educatie, economie en sociaal domein. We doen dat door gesprekken met de sector(en) en we oriënteren ons op landelijk aansprekende voorbeelden.Toelichting

In januari was er een inspiratiebijeenkomst voor het culturele veld in het kader van “Kijk op Cultuur”. We stelden een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, economie, sociaal domein en cultuur. Met ongeveer 30 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties hielden we interviews. De uitkomst van de interviews is, in samenspraak met de klankbordgroep, verwerkt tot een concept document met aanbevelingen voor de gemeente en voor de betreffende sectoren. 

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld