Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.

5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Het budget is € 25.000.Toelichting

We stelden een uitvoeringsprogramma sport 2018 op. De klankbordgroep sport adviseerde ons hierover. Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs en welzijn. In het programma staan de activiteiten en projecten die wij in 2018 ondersteunden en stimuleerden. We hebben het grootste deel gerealiseerd.

 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld