Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2019

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.Toelichting

We werkten mee aan de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. We stelden in 2018 de eerste deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) vast. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route. De route is vanaf eind 2018 in gebruik. Met initiatiefnemer Zeeuwse Kust en de andere grondeigenaren, het waterschap en Staatsbosbeheer, spraken we over de andere twee deelroutes Westkapelle en Oostkapelle. Deze deelroutes volgen in 2019.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld