Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.016 We voeren de aanbevelingen van het rapport “De kust is breder dan het strand” uit.

5.016 We voeren de aanbevelingen van het rapport “De kust is breder dan het strand” uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-03-2019

Staatsbosbeheer presenteerde het rapport “De Kust is breder dan het strand.” De kustparkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en de natuurbeleving. We willen onze bezoekers gastvrij onthalen. Daar hoort een goede terreininrichting bij en een aantal voorzieningen en faciliteiten (bijv. toiletten). We werken samen met de toeristische sector aan de uitvoering van dit plan. Het aanbrengen van enkele nieuwe duurzame toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen heeft prioriteit.Toelichting

1. Samenwerking voor de Walcherse stranden- en het kustgebied
Begin 2018 was de tijd nog niet rijp voor de samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Daarom verrichtte onze strandstichting in 2018 geen werkzaamheden op Vlissingse stranden. We kozen er in deze fase voor geen dure infrastructurele werken op de parkeerterreinen uit te voeren. We beperkten ons tot het plaatsen van toiletunits met een korte afschrijvingsduur.  
2. Toiletten kustparkeerterreinen
We werkten het scenario-onderzoek van Impuls Zeeland voor ondersteunende functies (sanitair met onthaalvoorziening) voor de kustparkeerterreinen gedeeltelijk uit. We hebben in juli vijf nieuwe toiletunits in werking gesteld. Zij staan op de volgende kustparkeerterreinen: Galgeweg (Koudekerke), Valkenisseweg (Biggekerke), Duinweg (Oostkapelle), Oranjezon en Breezand (Vrouwenpolder). De in 2017 gerealiseerde unit verplaatsten we van het terrein Duinweg naar het terrein Westhove (Oostkapelle). Toegankelijkheid van deze toiletten is geregeld voor vijf units.
3. Gastheerschap kustparkeerterreinen
We startten in juli 2018 voor de twee parkeerterreinen aan de Galgeweg te Koudekerke met een proef voor gastheerschap. De lokale ondernemer voert in onze opdracht hier gastheerschapactiviteiten uit voor onze gasten. De proef liep tot 1 oktober 2018. Hierna stelden we samen met de ondernemer de evaluatie op. In ruil voor zijn activiteiten exploiteerde de ondernemer in de proefperiode een verkoopwagen op diens terrein. Wij ontvingen de evaluatie en bespraken deze in het college. Deze komt via de ingekomen stukken naar de gemeenteraad.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld