Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.020 We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek, Koudekerke.

5.020 We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek, Koudekerke.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 30-11-2017
Einddatum: 29-03-2018

Dit parkeerterrein heeft een stenige, kale uitstraling en is geen uitnodigende plek om onze gasten te ontvangen. Wij richten het opnieuw in tot een zogenaamde ‘onthaalkamer’ met een groene en meer duurzame uitstraling. Wij brengen nieuwe verhardingen aan, verbeteren het waterbeheer en voegen nieuwe groenbeplanting toe. Voor de herinrichting van het parkeerterrein Verlengde Dishoekseweg is € 350.000 nodig.Toelichting

De werkzaamheden zijn april 2018 afgerond.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld