Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022

Samen met de Kustvisiepartners voeren we in 2019 het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, verkenning strandbeheerorganisatie Walcheren en het nemen van natuurmaatregelen.Toelichting

Hiermee startten wij de samenwerking met de andere kustpartners. We bereidden in 2018 de besluitvorming over het vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de Zeeuwse Kustvisie (overgangsbeleid) voor.

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld