Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.

5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het is een uitvoeringsplan dat:

  • aansluit bij de behoeften van onze jeugdige inwoners;
  • aansluit bij de (demografische) samenstelling in de kernen;
  • innovatief en flexibel is;
  • een goede basis is voor een uitvoeringsplan voor de andere kernen.

 Voor de jaarlijkse vervanging van speeltoestellen is € 25.000 beschikbaar.Toelichting

Samen met bureau Speelplan werkten we aan een uitvoeringsplan voor 3 kernen: Koudekerke, Westkapelle en Zoutelande. Speelplan werkte dit in een conceptrapportage in 2018 uit. We zijn in april 2018 gestart met een inventarisatie. Hierbij betrokken we  de jeugd en de inwoners van de drie kernen. Ook is een enquête gehouden onder jongeren met medewerking van Welzijn Veere. 

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld