Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze kernen. Wij versterken de preventieve activiteiten van deze organisaties en stimuleren nieuwe initiatieven.
Daarmee voorkomen wij dat inwoners een beroep doen op zwaardere professionele zorg. Dit wordt extra belangrijk, nu dit beroep groter zal worden.

Voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving is naast de bestaande middelen extra € 30.000 beschikbaar.

Voor de begeleiding van meer statushouders dan voorheen is € 30.000 extra beschikbaar.Toelichting

We kenden drie subsidies toe aan scholen om preventieve ondersteuning te bieden aan kinderen en hun ouders.

We maakten afspraken met de GGD over invoering van het 18 maanden huisbezoek onder eerstgeborenen per juli 2018. De GGD signaleert daardoor problemen vroegtijdig. Zij attenderen ouders op vrijwillige ondersteuning door Home Start, Humanitas en andere vormen van preventieve ondersteuning.

We vergoedden de extra kosten (€ 9.000) voor het gebruik van consultatiebureau in Meliskerke. Het bureau werd meer bezocht door ouders met kinderen tot 19 jaar. De tijden van het consultatiebureau Meliskerke sluiten goed aan voor ouders.  

Voor het begeleiden van statushouders verstevigden we de samenwerking tussen Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Welzijn Veere en Zeeuwland zonder extra kosten in te zetten. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld