Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.

6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 28-02-2018
Einddatum: 30-12-2021

Nu het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is geratificeerd, moeten wij als gemeente hier invulling aan geven. Dit doen we door een uitvoeringsplan op te stellen.
Het uitvoeringsplan heeft als doel de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van gemeentelijke gebouwen, sport- en spelvoorzieningen, website en evenementen te verbeteren. Dit doen we door met vertegenwoordigers van de doelgroep, collega’s en inwoners knelpunten voor de doelgroep  op te lossen en de zelfredzaamheid te vergroten. Er is € 150.000 hiervoor geraamd. 

Door de bewustwording in en buiten onze organisatie te verhogen kan de samenleving beter en preventief inspelen op de wensen van deze doelgroep.Toelichting

Samen met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) inventariseerden we de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en beoordeelden we de gemeentelijke gebouwen op toegankelijkheid. Aanpassingen waren nodig voor onder meer toegangs- en vluchtwegen. Deze aanpassingen voerden we grotendeels in 2018 uit. Ook pasten we de openbare toiletgroepen aan de kust voor mensen met een beperking aan.

We stelden een concept uitvoeringsplan op en bespraken dit met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW). Het uitvoeringsplan stelden we begin 2019 vast en brachten we aan u ter kennisname.

 

 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld