Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.

6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-08-2017
Einddatum: 30-06-2019

Wij formuleren kaders voor wonen en zorg. Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig  en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
Wij inventariseren hiervoor de vragen en behoeften vanuit de inwoners in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere. Hieruit halen wij thema’s en formuleren beleidskaders. Begin 2018 leggen we de kaders aan u voor.

Na vaststelling van de kaders stellen wij uitvoeringsplan op en voeren dat uit in overleg met uitvoerende partijen. Hiervoor is éénmalig € 25.000 beschikbaar.

 Toelichting

Wij hebben onderzoek verricht naar de eventuele gevolgen voor onze inwoners van het langer thuis wonen. Dit onderzoek en de uitkomsten daarvan legde wij vast in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”. Deze notitie legden wij ter vaststelling aan u voor met een voorstel tot nadere uitwerking. Het doel hiervan is dat kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam, met eventuele hulp die daar voor nodig is, kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. U stelde dit op 1 maart 2018 vast.

De uitwerking doen wij in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere en diverse maatschappelijke partners. Dit leggen wij in de 1e helft van 2019 vast in een uitvoeringsplan.

 

 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld