Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV).

6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV).
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2019

Het MWW zet extra capaciteit in voor de Veerse inwoners met midden en hoog risico problematiek in het gebiedsteam.  
Het MWW heeft extra uren beschikbaar voor de samenwerking met SWV. In deze samenwerking is snel en vroegtijdige ondersteuning voor kwetsbare inwoners door MWW direct beschikbaar.
Voor deze activiteiten is jaarlijks € 55.000 beschikbaarToelichting

We maakten afspraken met MWW over extra bijdrage van € 20.600 voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal fte's bij het MWW. Wij besloten dit vanwege uitkomst van het BMC rapport uit 2017. Uit dit rapport bleek dat het MWW op Walcheren 2,59 fte tekort heeft voor het uitvoeren van de reguliere taken.

Verder verstrekten wij extra subsidie aan het MWW voor de nauwe samenwerking met Welzijn Veere. Wanneer informele zorg ontoereikend wordt, biedt het MWW de begeleiding.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld