Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).

6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het maken en uitvoeren van beleid vindt steeds vaker plaats samen met inwoners, doelgroep en/of organisaties. Ook ontstaan in de kernen steeds meer maatschappelijke initiatieven waarbij de overheid ondersteunt. Bij SWV is een grote groep vrijwilligers aangesloten die in de kernen hun bijdrage leveren. Zij en ook de burgeradviseurs zien wat er in een kern speelt en waar behoefte aan is. Wij willen gebruik maken van deze kennis. In 2018 (en de jaren erna) specifiek voor de projecten Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein. Hiervoor doen wij een extra beroep op de Stichting Welzijn Veere om de verbinding met inwoners en instellingen binnen onze kernen te leggen.

Wij gaan de inzet van Stichting Welzijn Veere hiervoor uitbreiden. Daarvoor stellen we jaarlijks € 62.000 beschikbaar.Toelichting

We maakten afspraken met Welzijn Veere over hun rol in het project Wonen, Welzijn en Zorg. Welzijn Veere legt de verbinding in de kernen met organisaties en vrijwilligers. Daardoor weten wij beter wat voor inwoners nodig is om langer zelfstandig te wonen.

Ook maakten we afspraken over de ondersteuning van nieuwkomers in onze kernen in 2018. Door extra aandacht van vrijwilligers voor onze nieuwe inwoners verbeteren we de participatie in de samenleving.

We spraken met Welzijn Veere af dat zij de kansen verkennen van exploitatie van toekomstige maatschappelijke voorzieningen door lokale verenigingen. Gezien de huidige ontwikkelingen van het project Maatschappelijke Vastgoed leidde dit in 2018 nog niet tot concrete resultaten. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld