Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.

6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2016 verschenen er diverse rapporten over de toegang.

Naar aanleiding van deze rapporten besloot u om vast te houden aan de huidige visie (de Pentekening) en verbeteringen door te voeren, maar ook om scenario’s voor de uitvoering/structuur te ontwikkelen

Daarom onderzoeken we aan de hand De Pentekening waar de verbetermogelijkheden in de uitvoering zijn. De inwoner staat centraal.  Hieruit volgt de best passende structuur op basis van de ontwikkelde scenario’s.Toelichting

In 2018 voerden wij uw opdracht over de Walcherse evaluatie en doorontwikkeling van de pentekening uit. We startten hiermee in het eerste kwartaal onder leiding van een externe procesbegeleider en legden een tussenevaluatie aan u voor. Voordat u instemde met de eindevaluatie zegden de colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen de samenwerkingsovereenkomst Porthos op. Dit betekent dat Porthos stopt in de huidige vorm per 1-1-2020. We legden de eindevaluatie ter besluitvorming in december aan u voor en we stelden een nieuwe visie op. We vroegen advies van de Wmo-raad. Op basis van de nieuwe visie stelden we concept kaders op voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Beide documenten stelde u al vast. Verder troffen wij voorbereidingen voor de ontvlechting van Porthos en lieten hiervoor een ontvlechtingsplan opstellen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld