Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.008 We voeren de verbeteringen door.

6.008 We voeren de verbeteringen door.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2017 besloot u om de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ‘door te ontwikkelen’. Verbeteringen uit het onderzoek voeren we direct door.

Orionis en Porthos werken samen in project ‘Entry’. Zij experimenteren en onderzoeken hoe ze beter kunnen samenwerken, zodat de klant eenvoudig, snel en adequaat geholpen wordt.

De resultaten uit de samenwerking van de Entry betrekken we bij de verdere verbetering van de toegang. Het project loopt nog tot en met oktober 2018. Evaluatie en besluitvorming vindt daarna plaats.



Toelichting

Het eerste halfjaar van 2018 stond in het teken van de evaluatie van de Pentekening. Volgens de oorspronkelijke planning zou daarna de fase van doorontwikkeling volgen. Daarin zouden we voorstellen doen voor verbetering. Bij de oplevering van de Tussenevaluatie in juli 2018 werd duidelijk dat er meer tijd nodig was voor de evaluatie zelf. 

Doordat de samenwerkingsovereenkomst Porthos vervolgens werd opgezegd door de gemeenten Middelburg en Vlissingen, kwam de doorontwikkeling in een ander licht te staan. Dit, omdat de opzegging betekent dat Porthos in de huidige organisatievorm ontvlochten moet worden per 1-1-2020. De nadruk voor Porthos verschoof daardoor van doorontwikkelen en verbeteren naar het in stand houden van de dienstverlening (‘going concern’).

De verbeterpunten uit de evaluatie namen wij wel in het vervolgtraject: het opstellen van de nieuwe Visie op het sociaal domein en de nieuwe toegang na 1 januari 2020.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld