Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen.

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de behoefte van onze inwoners.

Door deze afspraken hebben klanten meer keuzevrijheid voor maatwerk binnen Zorg in Natura naast de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. We maken in onze contracten afspraken voor;

  • Huishoudelijke Hulp
  • Huishoudelijke Zorg
  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Dagbestedingsvervoer
  • Kortdurend verblijf

Om de administratieve lasten te beperken, bundelen we deze zorgvormen in één contract. Daarnaast maken we apart afspraken voor collectief vervoer en hulpmiddelen.

De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders voor jeugdvoorzieningen. De inkoop van Beschermd Wonen gebeurt Zeeuwsbreed, vanuit centrumgemeente Vlissingen, en vindt plaats bij het College Zorg en Welzijn bureau..Toelichting

Wmo:

Op het gebied van de Wmo troffen we in 2018 voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen vanwege aflopende contracten. Hieronder geven we per onderdeel de status weer:

- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen inschrijvende partijen. Daarom maakten we overbruggingsafspraken met de huidige leverancier die lopen totdat er een nieuw contract is. Op 11 december 2018 stelden wij de aanbestedingsstukken vast voor dit nieuwe contract.

- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten liepen af op 31 december 2018. Deze twee contracten bundelden wij in één nieuwe integrale aanbesteding. In december 2018 sloten wij daarvoor nieuwe contracten met 52 zorgaanbieders.

- Huishoudelijke Hulp: dit contract liep tot en met 31 december 2018. Ook dit contract namen we mee in de integrale aanbesteding. Door deze bundeling verlaagden we de administratieve lasten voor zorgaanbieders.

- collectief vervoer: dit contract loopt in 2019 af. In 2018 evalueerden we de huidige uitvoering en contractafspraken. Verder troffen we alle voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding in 2019.

 

Jeugd:

De contracten voor jeugdhulpaanbieders lopen op 1-1- 2020 af. De huidige contracten zijn gebaseerd op het principe pxq, het aantal klanten maal de kosten. Iedere aanbieder krijgt een contract. Dat zorgt voor maatwerk voor iedere klant. Het aantal contracten is daardoor opgelopen tot 160. In 2018 is een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld die tijdens bijeenkomsten in 2019 aan de gemeenteraden in Zeeland wordt toegelicht.

Vanaf 1-1-2018 is de digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders verbeterd. Het wordt daardoor mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen. Ook kunnen wij de aantallen jeugdigen met hulp monitoren.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld