Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2020.

6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2020.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

Vanaf 2020 zijn we als gemeente individueel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Samen met de andere Zeeuwse gemeenten voeren we het plan van aanpak 2018 en 2019 uit. We leggen de regiovisie aan u voor.Toelichting

In Zeeuws verband werkten we ter voorbereiding aan de decentralisatie van Beschermd Wonen aan het opstellen van een Regiovisie Beschermd Wonen. Deze stelde u op 26 april 2018 vast. Hierin staan de stappen die we op weg naar 2021 nemen en de hiervoor geldende Beleidskaders. Met de Zeeuwse gemeenten voeren wij deze stappen uit. Als onderdeel van de voorbereiding voerden we op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld