Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.

7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We bekijken via pilots welke verbeteringen het best passen bij de gemeente Veere. Het betreft de volgende pilots:

- burgers belonen bij minderaanbiedingen minicontainer;
- restafval eens per 4 weken ophalen;
- gft in de vakantieparken ophalen;
- inzameling oud papier in vakantieparken;
- aantal aanbiedingen ondergrondse container limiteren;
- actie 100-100-100.

In 2018 besluiten we welke verbetermaatregelen we gaan invoeren.Toelichting

In Gapinge is op 21 april gestart met de proef met de "blauwe container voor oud papier".

In Meliskerke is op 6 juli gestart met de pilot "eens per 4 weken ophalen restafval".  

In Oostkapelle is de pilot "belonen aanbiedgedrag restafvalcontainer" op 16 oktober gestart. 

Op park Joossesweg in Westkapelle is per 1 januari 2019 gestart met "gescheiden inzameling groenafval" en "limitering gebruik ondergrondse afvalcontainers".

Op de zomerwoningterreinen Kustlicht I en Kustlicht II te Zoutelande is op 1 oktober gestart met de gescheiden inzameling van het oud papier.

De actie 100-100-100 is gestart op 3 september en beëindigd op 11 december. Op 17 december was er een slotbijeenkomst voor de deelnemers. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld