Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting 2018 van OLAZ.

7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting 2018 van OLAZ.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 30-04-2018

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. Door zienswijzen in te dienen kunnen we invloed uitoefenen op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling.Toelichting

U heeft ingestemd met de jaarrekening 2017, begrotingswijzigingen 2018 en concept-begroting 2019 van OLAZ. U heeft geen zienswijzen ingediend.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld