Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.003 De begraafplaats Koudekerke hogen we op.

7.003 De begraafplaats Koudekerke hogen we op.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-03-2018
Einddatum: 29-04-2019

In Koudekerke hogen we een deel van het oude grafveld op.

In de nieuwe laag ontstaat nieuwe grafruimte voor de komende 35 jaar. Dit betekent wel dat een aantal grafmonumenten worden verwijderd. Als de nabestaanden dat wensen, worden de graven op dezelfde plek (maar wat hoger) weer teruggeplaatst. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren. Hierdoor worden nabestaanden niet verrast met de veranderingen op de begraafplaats. Dit traject ronden we af op 1 april 2018 en daarna starten we met de verhoging. Het krediet hiervoor is € 345.734.Toelichting

De ophoging is gerealiseerd en ingezaaid. Het volledige terrein is gedraineerd en voorzien van een doorspuit systeem. De schuilgelegenheid is geplaatst en voorzien van een sedum dak. In de winter wordt een beukenhaag geplant op het talud.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld