Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven.

7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-06-2019

De uitbreiding voorziet in grafruimte voor de komende 45 jaar. De grond voor de uitbreiding is verworven. Hierna realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar zetten. Voor de realisatie is een conceptontwerp opgesteld zodat er na ophogen en nazakken kan worden begonnen met de aanleg. Het krediet hiervoor is € 308.007.Toelichting

De grond voor de uitbreiding kochten we begin 2018 aan. Het perceel is opgehoogd en zakt nu na. Het pad is aangelegd. De aanplant van bomen en heesters is uitgesteld omdat het terrein nog niet droog genoeg is.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld