Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit.

7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2021

Eens in de vier jaar is het verplicht een nota Volksgezondheid vast te stellen. Hierin leggen we de verbinding met andere beleidsterreinen zoals sport en onderwijs. Een van de activiteiten is deelname aan De Vitale Revolutie: een actie van het onderwijs, de ondernemers en de GGD om heel Zeeland gezond en vitaal te maken. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 beschikbaar. In Veere kiezen we voor een onderwerp over gezonde voeding. Tevens bieden wij extra aandacht aan de gezondheid van statushouders door de GGD.

 Toelichting

In 2018 stelden we Walchers de kadernota Samenwerken voor Gezondheid 2018-2021 met speerpunten op het gebied van preventie overgewicht, genotmiddelen en depressie/eenzaamheid op. Deze nota stelde u in september 2018 vast. Op basis van deze kadernota werkten we aan het opstellen van het Veerse uitvoeringsplan.

In december 2018 besloten wij een over de 1e begrotingswijziging GR GGD voor Veilig Thuis. Met deze extra bijdrage zorgt Veilig Thuis voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Wet Meldcode en de daarbij horende Radarfunctie. 

In 2018 bood FoodDelta gratis schoolfruit aan op alle basisscholen en moestuintjes. Met deze activiteit kregen kinderen veel informatie over gezonde voeding en het kweken ervan.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld