Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.

8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2018
Einddatum: 29-06-2019

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den Haakweg. In 2018 beginnen we met het bouwrijp maken van de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. De planning is dat dit werk 1e kwartaal 2018 start.Toelichting

We hebben in 2018 de bestekvoorbereiding afgerond. 

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld