Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.003 We maken een definitief ontwerp (DO) van het inrichtingsplan van het deelgebied rondom de sportvoorzieningen.

8.003 We maken een definitief ontwerp (DO) van het inrichtingsplan van het deelgebied rondom de sportvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

In het Masterplan Fort den Haakweg staan een aantal aanpassingen voor de inrichting van het recreatiegebied:

  •  de verplaatsing van de tennisbanen,
  •  de uitbreiding van de schietbaan,
  •  de uitgifte van bouwkavels,
  •  de verplaatsing van de zendmast,
  •  en de invulling van de volkstuinen.

Voor deze werkzaamheden maken we in 2018 samen met stakeholders een definitief ontwerp, waarna we het gebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp maken.Toelichting

Op 20 april 2017 stelde u het landschapsplan vast. Dit plan is onderdeel van het "Masterplan Park Fort den Haak". Op basis van het landschapsplan maakten wij in 2018 een definitief ontwerp (DO) voor het deelgebied rondom de bestaande sportvoorzieningen. Om het DO uit te voeren, is een wijziging van het door u op 8 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Park Fort den Haak" nodig (wijzigingsplan). U nam in het bestemmingsplan hier voor ons een wijzigingsbevoegdheid op. Wij gaven het bureau Rho opdracht om voor dit deelgebied een wijzigingsplan te maken. Inmiddels verleenden wij de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van de zendmast. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld