Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de groene kamer van het centrumgebied.

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de groene kamer van het centrumgebied.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-10-2019

Er zijn op dit moment de volgende concrete initiatieven:

  • verplaatsing van de supermarkt
  • invulling/herontwikkeling van de locatie van de te verplaatsen supermarkt
  • de opwaardering van de kloostergronden met groen, speeltoestellen en cultuurelementen
  • de invulling/herontwikkeling van het perceel Dorpsdijk 21-29 met wonen, detailhandel, horeca en verblijfsrecreatie.

Met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan werken we aan een integrale aanpak om de initiatieven te realiseren.Toelichting

We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de kerk: hoe maken we dit een onderdeel van een levendig dorpshart?

Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.

De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een locatiebesluit.

Gezien het bovenstaande besloten we in overleg met de stedenbouwkundige de visie even 'on hold' te zetten, in afwachting van onder meer het besluit over de verplaatsing van de supermarkt.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld