Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

Op de huidige locatie wringt de bedrijfsvoering van de PLUS-supermark. Daarom diende de PLUS-supermarkt een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Hierdoor ontstaat ruimte voor een ander invulling van de te achterlaten supermarktlocatie. Dit draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het centrumgebied. Uit locatieonderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 kansrijk is. Nu moeten wij onderzoeken of het initiatief op deze locatie ook daadwerkelijk haalbaar is (ruimtelijk en economisch). Daarom voeren we een haalbaarheidsonderzoekToelichting

We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?

Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.

De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een locatiebesluit.

Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van de supermarkt.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld