Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.013 We richten het gebied rond 't Groentje opnieuw in.

8.013 We richten het gebied rond 't Groentje opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-05-2019

Een herschikking van functies in het gebied rond het Groentje is noodzakelijk omdat de druk op het gebied aanzienlijk is. Nu is het drukke verkeersknooppunt, de terrassen, winkels, weekmarkt, fietsparkeren en groen op een heel klein gebied geconcentreerd. Dit staat op gespannen voet met elkaar. In nauwe samenwerking met bewoners en de ondernemers ronden we in 2018 het herontwikkelingsplan af. Daarna zal de herontwikkeling plaats vinden. In de begroting 2017 was hier al € 350.000 voor geraamd.Toelichting

 De herinrichting is eind 2018 gestart.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld