Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het ontwerp geven we vorm in overleg met omwonenden. Een omvorming van het middengebied tot een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.Toelichting

De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden. Aan de Singel komen een aantal woningen  met aan de binnenzijde van het gebied een parkeerterrein. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen kopen. Wij namen dit in de plannen op. De aanwonenden zijn tevreden over het ontwerp. Het plan voorziet in een achteruitgang voor de museumlocatie. De ontsluiting van het terrein verbetert hiermee in de toekomst.      

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld