Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied.

8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We onderzoeken samen met stakeholders de haalbaarheid van:

- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum.
- de kwaliteitsimpuls van de hotels
- een ondergrondse parkeervoorziening
- het versterken van duinlandschap
- het maken van een hoogwaardige ontmoetingsplek.

Na deze fase maken we afspraken over het vervolgproces. Toelichting

We besloten om de haalbaarheid te onderzoeken van de nieuwbouw van het Marie Tak van Poortvlietmuseum, de herontwikkeling van twee hotels, de openbare ruimte en de realisatie van een ondergrondse parkeerkelder. Het gaat hier om de vraag of het droombeeld vanuit de visie in de praktijk realiseerbaar is, zowel financieel, technisch, stedenbouwkundig als qua waterveiligheid. We hebben overlegd met de klankbordgroep en met mede-overheden. We hebben het onderzoek nog niet afgerond.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld