Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.020 We maken een actualisatie van het onderzoek “Kostendragers project Veelzijdig Veere”.

8.020 We maken een actualisatie van het onderzoek “Kostendragers project Veelzijdig Veere”.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

In 2016 deden wij een onderzoek naar kostendragers voor herontwikkeling van het Oranjeplein. We actualiseren dit onderzoek.Toelichting

Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan bleek dat er nader onderzoek nodig om te komen tot een bestemmingsplan dat gereed is voor de wettelijke procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma (detailhandel, horeca, woningbouw, overige functie) en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie/kostendragers). Dit onderzoek betrokken wij het afgelopen jaar bij de verdere planvorming. Dit leidde nog niet tot concrete kostendragers. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld