Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

In oktober 2013 bepaalden we onze ambitie voor het jachthavengebied Oostwatering. Dit ligt vast in het scenario “Locatie-ontwikkeling, de plek centraal”. Met dit scenario als basis maken we in 2018 eerst een ontwikkelplan. Hierin kijken we naar de ruimtelijke en economische haalbaarheid. Dit betreft de initiatieven van de havenpartners, de ontwikkeling van het botenstrand en de aanpassing aan het openbaar gebied. De havenpartners werken hieraan mee. Na het vaststellen van het ontwikkelplan, gaan we in 2019 beginnen met de werkzaamheden om het ontwikkelplan te realiseren.Toelichting

Begin 2018 stapten wij over naar het scenario "Cafetariamodel". Hierover informeerden wij u op 1 februari 2018 via een raadsmemo. Dit scenario houdt in dat we stapsgewijs toewerken naar opwaardering van het jachthavengebied (op basis van uw besluit van 10 oktober 2013). Om de procesgang en relatie met de partners uit de haven te continueren, verlengden wij de opdracht met extern adviseur Projectbureau Vrolijks. Om de ruimtelijke kwaliteit van het jachthaven te borgen, gaven wij het stedenbouwkundig bureau Spacevalue opdracht om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld