Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2019 maken we nieuwe regionale woningmarktafspaken met de gemeenten op Walcheren en de Provincie Zeeland. We doen dit aan de hand van de resultaten van het gemeentelijk en provinciaal woningbehoeftenonderzoek. Zo spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen.Toelichting

In december 2018 maakten wij samen met gemeenten Middelburg en Vlissingen nieuwe regionale woningmarktafspraken . Deze zijn vervolgens ter instemming voorgelegd aan provincie Zeeland. Wij wachten nog op een reactie. Deze woningmarktafspraken in combinatie met het door de provincie geïnitieerde kwalitatief woononderzoek zijn een goede basis om de komende jaren aan de slag te gaan.

Daarnaast heeft RIGO in 2018 het woningbehoefteonderzoek afgerond. Nieuwe woningbouwplannen worden hieraan getoetst.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld