Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.026 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor na 2018.

8.026 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor na 2018.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 29-10-2017

De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. In deze afspraken hebben we vastgelegd wat de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen moet zijn.Toelichting

We zijn in gesprek met Zeeuwland om nieuwe prestatieafspraken op te stellen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld