Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid.

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 29-10-2017

In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning.  De verbodsbepalingen in de verordening moeten handhaafbaar zijn.Toelichting

In 2018 is het bestaande beleid voortgezet. Er is een aanzet gemaakt voor de nieuwe huisvestingsverordening tweede woningen. Deze leggen we in 2019 aan u voor.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld