Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.032 We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor.

8.032 We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2021

De implementatie van de Omgevingswet in Veere is door het college vastgelegd in het programma ‘Uitrol Omgevingswet’. De Omgevingswet is uitgesteld. Daarom gaan we door met de veranderingen in een aangepast tempo. De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Daarnaast leiden we onze medewerkers op.

  • Voor de implementatie is € 145.000 nodig.
  • Voor opleiden is € 45.000 nodig.
  • Voor het digitaliseringstraject is eenmalig € 50.000 en € 15.000 jaarlijks nodig.


Toelichting

Aan de hand van handreikingen van het Rijk hebben we ons een beter beeld gevormd van de uitdagingen die er liggen en welke tijd we daar voor nodig hebben. In samenwerking met de overige Zeeuwse gemeenten, provincie en Waterschap onderzochten we de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van scholing, wetgeving en vergunningverlening. Dit proces krijgt een vervolg in 2019. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld