Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.037 We geven ons cultuurhistorisch erfgoed een plaats in de bestemmingsplannen.

8.037 We geven ons cultuurhistorisch erfgoed een plaats in de bestemmingsplannen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Wij hebben een lijst met waardevolle panden vastgesteld. Deze nemen we op in onze bestemmingsplannen. Hiervoor is € 8.000 nodig.Toelichting

In 2015 stelde u de "Structuurvisie Cultuurhistorie" vast. Onderdeel van deze visie is de inventarisatie van de waardevolle (MIP) panden. U besloot dat dat deze panden planologische bescherming krijgen in de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen die u dit jaar vaststelde, bevatten geen waardevolle panden. Bij de eerstvolgende herziening van de bestemmingsplannen, nemen wij een planologische regeling/bescherming op. Dit geldt in ieder geval voor het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan+.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld