Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.038 Wij werken toe naar integratie van 2 scholen en de mfa De Halve Maan in Oostkapelle.

8.038 Wij werken toe naar integratie van 2 scholen en de mfa De Halve Maan in Oostkapelle.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 27-02-2019

In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.

We integreren onze bestaande maatschappelijke functies zoveel mogelijk. Onze huidige maatschappelijke partners participeren in het project. Wij betrekken de stuurgroep bij het plan (proces en inhoud). De locatiekeuze stemmen wij af op de ontwikkelingen op het sportpark. Wij onderzoeken de maatregelen voor het renoveren en verduurzamen van De Halve Maan.Toelichting

Wij hebben in 2018 geen plan met keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad. De geplande vervolgstappen voor wat betreft de ontwerpfase, de bestemmingsplanprocedure en het onderzoek naar maatregelen voor renoveren en verduurzamen Halve Maan hebben wij daarom niet opgestart. Dit alles heeft te maken met de impasse die ontstaan is als gevolg van de forse meerkosten op de totale uitvoeringsagenda. De beschikbare middelen in de begroting bleken niet toereikend en keuzes maken in de uitvoeringsagenda is onvermijdelijk.

Tot medio mei 2018 is intensief samengewerkt met de stuurgroep (op proces) en werkgroepen (op inhoud) in Oostkapelle. Het resultaat is: een concept programma van wensen, 2 intentiebesluiten van beide scholen voor nadere uitwerking in het programma van eisen en een concept studie naar locatiekeuze. Hiervoor hebben een aantal gebruikers en bewoners bijeenkomsten plaatsgevonden. Tevens zijn wij aangehaakt bij dorpsraadsvergaderingen om inwoners te informeren over het project. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden over de voorwaarden voor de buitengebruikstelling van een deel van het gebouw van de Eben Haëzer.  

Dit alles is vanwege de impasse niet verder gebracht ter besluitvorming. Stakeholders in Oostkapelle hebben wij in november 2018 geïnformeerd. Ook hebben wij gesprekken per kern aangekondigd over hoe nu verder. 

O
Kwaliteit
O
Tijd
R
Geld