Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.

8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad voor de mfa in Westkapelle. Deze bestaat uit een nieuw schoolgebouw, inclusief peuterspeelzaal en mogelijk een sporthal en/of verenigingsgebouw. De mogelijkheden om een sporthal en/of verenigingsgebouw te realiseren, onderzoeken wij in 2018. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.

Samen met de volkstuinvereniging denken wij na over een nieuwe locatie voor het volkstuinencomplex. Samen met de woningcorporatie maken we plannen voor ca. 10 woningen (Molenwal).Toelichting

In het begin van 2018 zijn de laatste gesprekken met belanghebbenden gevoerd, waarbij op hoofdlijnen een akkoord was bereikt. Later in het jaar is gebleken dat het project MFA WKP een te groot beslag zou leggen op de financiële middelen. Vervolgens is de rest van het jaar onderzocht in samenhang met de andere projecten van fase 1 en 2. Dit heeft in 2018 nog niet tot een oplossing geleid.

O
Kwaliteit
R
Tijd
R
Geld