Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.

8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Deze mfa bestaat uit een beweeg-/gymruimte, ontmoetingsruimte, een beperkt horecagedeelte en eventueel een school. In de uitvoeringsagenda (2016) is de basisschool namelijk niet opgenomen. Samen met de Versluijsschool onderzoeken wij de mogelijkheid voor huisvesting in de nieuwe mfa. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.Toelichting

In 2018 is met de werkgroep Aagtekerke gewerkt aan een programma van eisen voor de MFA Aagtekerke: een gymzaal met daaraan vast een ruimte voor ontmoeten/horeca (dorpshuisfunctie). Verkennende gesprekken met zorgpartners hebben geleid tot een aantal m2 in de MFA voor een zorgfunctie in de kern (bijvoorbeeld spreekuur huisarts). Er ligt een concept plan gereed met minder m2 dan in 2016 is vastgesteld.

Ook is onderzocht of de school interesse heeft mee te liften in de MFA. De school staat immers in het huidige Integraal Huisvestingsplan gepland voor 2022. Uit de gesprekken met de Versluijsschool is gebleken dat de school op de huidige locatie wil blijven en afziet van verdere oriëntatie op nieuwbouw in de MFA Aagtekerke.

Vanwege de impasse op de Uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed zijn plannen vanaf zomer 2018 stil komen te liggen.

O
Kwaliteit
O
Tijd
O
Geld