Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.

8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen we een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Het gaat om een gymzaal, het verenigingsgebouw De Zandput en een nieuwe school. Wij onderzoeken in 2018 of we basisschool De Goede Polder uit Vrouwenpolder meenemen in de plannen voor een nieuwe school in Serooskerke. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op. Dit project kent een brede ruimtelijke oriëntatie, waarbij wij ook de Boomgaard en Serooskerke Oost verkennen.Toelichting

In 2018 zijn zes werkgroepen geformeerd: eerste lijnszorg, zorg en wonen, sport, omwonenden, onderwijs en gebruikers Zandput. Met deze werkgroepen is verder vormgegeven aan de onderzoeksvragen die de raad in december 2017 heeft meegegeven, namelijk:

- onderzoek de haalbaarheid nieuwbouw Zandput in combinatie met het zwembadgebouw;

- onderzoek nieuwe gymzaal en nieuw schoolgebouw (Serooskerke en Vrouwenpolder) in Serooskerke Oost;

- onderzoek de financieringsvorm.

Verder heeft een externe projectontwikkelaar interesse getoond in Serooskerke Oost (ideeën voor zorgcluster en zorgwoningen). Een particulier investeerder heeft interesse getoond voor maatschappelijk vastgoed in Serooskerke en hiertoe een intentieverklaring ingediend. Er hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook is regelmatig informatie verstrekt aan inwoners via dorpsraadvergaderingen.

 

O
Kwaliteit
O
Tijd
O
Geld