Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

8.042 We maken de voortgang van de energiebesparingen inzichtelijk en we zoeken en onderzoeken mogelijkheden om energieneutraal te worden .

8.042 We maken de voortgang van de energiebesparingen inzichtelijk en we zoeken en onderzoeken mogelijkheden om energieneutraal te worden .
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

Voor 2018 is € 300.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2017 – 2020. De paragraaf Duurzaamheid beschrijft de acties en maatregelen in 2018.Toelichting

De planning was om eind 2018 inzichtelijk te maken waar we als gemeente staan met betrekking tot energieneutraliteit. Hiervoor zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor van het ministerie (klimaatmonitor.databank.nl). Eind 2018/begin 2019 zijn de data van 2018 nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is delen we deze informatie met de gemeenteraad. Dit punt is tijdens de algemene commissie in december ook met de gemeenteraad gedeeld.

Binnen de gemeente Veere pakten we diverse projecten op die bijdragen aan het energieneutraal maken van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: gemeentehuis gasloos en extra zonnepanelen, verduurzaming (installatie en zonnepanelen) van de Couburg, opstarten en afronden postcoderoosprojecten (gemeenteloods inschrijving gestopt per 31-12-2018 en nieuwe trajecten opgestart in Westkapelle en Veere), project verduurzamen monumenten (Zeeuws project in relatie tot stad Veere), Groene Innovatieprijs 2018 (winnaar Lokerse uit Biggekerke), Duurzaam Strand (samenwerking SSV, HZ en gemeente) en ingebruikname Windpark Bouwdokken.

Naast projecten binnen de gemeente Veere pakken we ook provinciaal projecten op die bijdragen aan de doestelling, zoals de Regionale Energie Strategie Zeeland (www.zeeuwsenergieakkoord.nl), Platform Energiek Zeeland (tool voor het verduurzamen van woningen, waar Oostkapelle en Koudekerke in meedraaien) en het voortzetten van de samenwerking met het Duurzaam Bouwloket (gratis en onafhankelijk advies voor woningeigenaren).

Eind 2018 stopte het aanjaagteam Duurzaamheid zoals opgenomen in het coalitieprogramma.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld