Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat we onze ambities en veranderende rol waarmaken.

9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat we onze ambities en veranderende rol waarmaken.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

We voeren de MT-notitie van april 2017 rond de organisatieontwikkeling uit. We brengen de omvang en de  kwaliteit van de organisatie in de basis op orde. We passen onze organisatiestructuur op onderdelen aan. Dit doen we om aan te sluiten op de veranderende rol van de gemeente (meer samenleving en minder overheid) en de complexiteit van het werk (meer regievoering en betrokken samenleving). We hebben zaken al in gang gezet met bestaande middelen (onder andere het budget kwaliteitsimpuls). In 2018 investeren we daarnaast nog € 236.000 voor verbetering van de organisatie. Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat investeren in de organisatie ook weer besparingen oplevert (onder andere minder incidentbeheer).

We evalueren het huidige loongebouw en passen dit zo nodig marktconform aan.

We besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben een opleidingsplan dat specifiek gericht is op het bereiken van onze doelen en ook oog heeft voor persoonlijke ontwikkeling.

Met de Hogeschool Zeeland werken we onder de naam “Science in Residence” samen met studenten en de lokale samenleving aan vernieuwing.Toelichting

De acties als vermeld in de mt-nota "basis op orde", als toegelicht bij de begroting 2018 in de memo "personele kosten 2018", hebben we uitgevoerd. Ook de uitvoering van het opleidingsplan 2018  (deels via samenwerking met de HZ) met specifieke aandacht voor de organisatiedoelen hebben we afgerond. In de algemene commissie van 30 oktober 2018 hebben we kaders meegekregen voor actualisatie van het HRbeleid inclusief beloningsbeleid (zijnde een aanbeveling uit het eerdere rekenkameronderzoek terzake). We hebben de actualisatie daarna opgestart en deze krijgt in 2019 zijn vervolg. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld