Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het dagelijkse ICT beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren we regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.

In de begroting 2019 is € 25.000 structureel verwerkt voor het up-to-date houden van de ICT middelen.Toelichting

De ict omgeving voldeed in 2018 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen. De projecten ipads nieuwe gemeenteraad en pc vervanging organisatie zijn binnen de beschikbare budgetten afgerond. Na de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening (2016) en ict-beleid (2017) en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft het college aan de Raad in het laatste kwartaal van 2018 een actuele beleidsnota informatiebeleid/ informatievoorziening voorgelegd. Deze is door de raad ook vastgesteld en voeren we de komende periode dus uit.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld