Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.003 We zorgen voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis.

9.003 We zorgen voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Daarom renoveren we de toiletten in het bijna 20 jaar oude gemeentehuis. Hiervoor investeren we € 190.000. Hiermee treffen we ook duurzaamheidsmaatregelen. We doen dit een jaar eerder dan in de prioriteitenlijst bij de kadernota is opgenomen. Zo voorkomen we extra onderhoudslasten in 2018 aan de verouderde toiletten.

We zorgen dat de brandcompartimentering in het gemeentehuis voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving. Volgens de brandweer is dit nu niet zo. Hiervoor passen we in het eerste kwartaal kozijnen/puien in het gebouw aan en investeren we € 85.000.

In onze dienstverleningsvisie staat dat we “al onze kanalen” open houden. Daarom passen we het gemeentehuis verder aan aan de eisen van deze tijd. Dat deden we al met de raadzaal, hal/receptie/balie. Als volgende stap trekken we de tuin naar binnen waardoor nieuwe en extra ontvangst-/overleg mogelijkheden ontstaan. Hiervoor investeren we € 45.000. Toelichting

Steeds hebben we aandacht voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis. Na de in dat kader al eerder afgeronde acties, hebben we o.a. ook de vergroting van de functionaliteit van het bedrijfsrestaurant en de vervanging van bezoekers/vergaderstoelen afgerond.  I.v.m. afstemming op andere ontwikkelingen (o.a. aangelegd parkeerterrein) hebben we het betrekken van een stukje tuin bij de bedrijfsrestaurant- en representatiefunctie alsmede de vervanging van het  inbraakalarm verschoven naar 2019. We zagen in het kader van een herschikking prioriteiten (die in het kader van de voorbereiding begroting 2019 plaatsvond) voorlopig af van een algehele renovatie van de toiletten in het gemeentehuis. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld