Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de gemeenteraad uit.

9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de gemeenteraad uit.
Portefeuillehouder
Anthonissen Ad

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

We maken een nieuwe afspraak over de manier van verantwoording aan de raad. Deze afspraak sluit aan op de kaderstellende rol van de raad en op het besturen op hoofdlijnen. Dit doen we in het eerste kwartaal 2018. Daar hoort ook de beantwoording bij van de vraag welk instrument (nu Pepperflow) we daarvoor inzetten.
De kosten voor de inhuur van een extern bureau ramen we op € 15.000.  Toelichting

De planning en control cyclus 2018 verliep conform afspraak met de gemeenteraad. Ivm de duur van de coalitievorming eerder dit jaar is er geen proces rond een voorjaarsnota geweest. Een algemene verkenning met de (nieuwe) raad over de manier van verantwoording aan de raad moet nog plaatsvinden. Hierin neemt de griffier het voortouw.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld