Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Dit doen we op het gebied van o.a. ICT, facilitair, financiën, communicatie en P&O. Dit doen we binnen de genormeerde vergoeding. Voor 2019 bedraagt dit budget € 1.777.542.Toelichting

De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verliep conform planning en afspraken. Met nu ook de toerekening van de huisvestingskosten lokatie Domburg (ons eigen gemeentehuis waar een deel van Porthos is gehuisvest) vond dit anders dan in voorgaande jaren net niet volledig binnen de genormeerde overheadkosten vergoeding plaats.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld