Meer
Publicatiedatum: 05-12-2018

Inhoud

Programma onderdelen

4. Bijlagen

4.1 Financieel overzicht 2017-2020

4.1 Financieel overzicht 2017-2020

 

2018

2019

2020

2021

Uitgaven:

       

Salarissen incl. werkgeverslasten

€ 213

€ 213

€ 213

€ 213

Indexering materiele uitgaven

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

Indexering voorziening onderhoud gebouwen

€ 17

€ 17

€ 17

€ 17

Indexering subsidies/bijdragen

€ 119

€ 120

€ 120

€ 120

Indexering Gemeenschappelijke regelingen

€ 18

€ 18

€ 18

€ 18

Vrijval kapitaallasten

€ 0

€ 0

€ 0

-€ 102

Correcties reserve nivellering afschrijvingslast schoolgebouwen

€ 0

€ 15

€ 51

€ 51

Afschrijving veegmachine

€ 0

€ 0

€ 25

€ 25

Structureel onvoorzien

€ 0

€ 0

€ 25

€ 50

Belastingsamenwerking lagere bijdrage

-€ 50

-€ 50

-€ 50

-€ 50

Rente vaste geldleningen

-€ 75

-€ 75

-€ 75

-€ 75

Verfraaiing dorpsentrees

-€ 40

-€ 40

-€ 40

-€ 40

Mutatie uitgaven op basis van uitgangspunten

€ 237

€ 253

€ 339

€ 262

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

Saldo meerjarenramingen 2017-2020

€ 172

€ 207

€ 219

€ 219

Inkomsten

       

Mutaties algemene uitkering

€ 351

€ 611

€ 624

€ 572

Huren en pachten

€ 14

€ 14

€ 14

€ 14

Overige inkomsten

€ 6

€ 6

€ 5

€ 5

Overige subsidies en bijdragen

€ 7

€ 7

€ 6

€ 6

Leges

€ 16

€ 16

€ 16

€ 16

Precariobelasting, baten

€ 3

€ 3

€ 3

€ 3

Forensenbelasting baten

€ 27

€ 27

€ 27

€ 27

Hondenbelasting, baten

€ 2

€ 2

€ 2

€ 2

O.Z.B. baten eigenaren

€ 57

€ 57

€ 57

€ 57

O.Z.B. gebruikers baten

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

Toeristenbelasting (autonoom)

€ 220

€ 220

€ 220

€ 220

Parkeeropbrengsten (autonoom)

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

Mutatie inkomsten op basis van uitgangspunten

€ 1.018

€ 1.312

€ 1.337

€ 1.285

         

Saldo op basis van uitgangspunten

€ 781

€ 1.059

€ 998

€ 1.023

STRUCTUREEL

       

Prioriteiten structureel (incl. kapitaallasten)

€ 611

€ 695

€ 812

€ 917

         

Saldo kadernota structureel

€ 170

€ 364

€ 186

€ 106

 

4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020

4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020

Hoofdstuk

S/I

Omschrijving

Investering

2018

2019

2020

2021

Dekking

 

 

 

 

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

 

Bestuur en ondersteuning

S

ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet

 

15

 

15

 

15

 

15

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Nieuw kassasysteem (investering)

24.650

0

 

5

 

5

 

5

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Nieuw kassasysteem (onderhoud)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Documentscanners (investering)

10.000

0

 

2

 

2

 

2

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Documentscanners (onderhoud)

 

5

 

5

 

5

 

5

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Informatiebeveiliging

 

35

 

35

 

35

 

35

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Aanpassingen brand-compartimentering gemeentehuis Domburg

84.833

1

 

5

 

5

 

5

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Generieke digitale infra-structuur (GDI) -onderhoud

 

20

 

20

 

20

 

20

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

iPads nieuwe gemeenteraad

40.000

1

 

11

 

11

 

11

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Renovatie toiletten gemeentehuis

190.000

   

3

 

12

 

12

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Tuindeur kantine

45.000

1

 

3

 

3

 

3

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Informatievoorziening - zoekfuncties

 

30

 

30

 

30

 

30

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit

 

351

115

351

140

351

165

351

190

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Juridische basiskwaliteit en Handhaving

 

157

157

157

157

157

157

157

157

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Capaciteit Sociaal Domein

 

60

60

60

60

60

60

60

60

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Capaciteit projecten

 

92

92

92

92

92

92

92

92

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Duurzaamheid

 

PM

 

PM

 

PM

 

PM

 

B

Bestuur en ondersteuning

S

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG)

 

25

 

28

 

28

 

28

 

B

Bestuur en ondersteuning

I

ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet

 

50

50

           

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Digitalisering subsidieprocedure

     

75

75

       

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Generieke digitale infrastructuur (GDI)

 

75

75

           

AR

Bestuur en ondersteuning

I

iPads gemeenteraad - capaciteit

 

5

5

           

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Informatievoorziening - zoekfuncties

 

60

60

           

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Basisregistratie Ondergrond 

 

10

10

           

BB

Bestuur en ondersteuning

I

Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen.

 

15

15

           

BB

Bestuur en ondersteuning

I

Juridische kennis grondzaken

 

20

20

20

20

20

20

   

AR

Bestuur en ondersteuning

I

kennis onderwijshuisvesting

 

50

50

50

50

50

50

   

AR

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Wegreconstructie 2021, Gapinge

250.000

           

4

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2018)

69.500

1

 

3

 

3

 

3

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2018)

216.000

3

 

14

 

14

 

14

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2018)

-55.650

-1

 

-2

 

-2

 

-2

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2019)

69.500

 

 

1

 

3

 

3

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2019)

216.000

   

3

 

14

 

14

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2019)

-55.650

   

-1

 

-2

 

-2

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2020)

69.500

       

1

 

3

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2020)

216.000

       

3

 

14

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2020)

-55.650

       

-1

 

-2

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten 2021

212.000

           

3

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen 2021

268.500

           

4

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Waterveiligheid

 

10

 

10

 

10

 

10

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg

1.236.000

   

19

 

68

 

68

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren Veere

1.260.000

   

19

 

50

 

50

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute

136.000

2

 

7

 

7

 

7

 

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke

 

70

70

           

BB

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering bus routes in diverse kernen

 

10

10

           

AR

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Uitvoering GVVP: aanpak fiets parkeren

 

86

86

           

AR

Economie

S

Deelname Contacta

 

5

 

5

 

5

 

5

 

B

Economie

S

Beheer en onderhoud routestructuren

 

3

 

3

 

3

 

3

 

B

Economie

S

Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis

 

15

 

15

 

15

 

15

 

B

Economie

S

MOVE project (TukTuk vervoer)

 

pm

             

B

Economie

S

Bekostiging ondernemersmanager

 

15

 

15

 

15

 

15

 

B

Economie

S

Welstandscommissie

 

10

 

10

 

10

 

10

 

B

Economie

I

Vervanging economische agenda

 

pm

             

AR

Economie

I

Herstructurering kampeerbeleid kleinschalige kampeerterreinen

 

pm

             

AR

Economie

I

Uitvoeringsprogramma kustvisie

 

50

50

           

AR

Economie

I

Organisatie ESPA congres 2018

 

25

25

           

AR

Veiligheid

S

RUD, begroting 2018-2021

 

4

 

4

 

4

 

4

 

B

Veiligheid

S

VRZ, begroting 2018-2021

 

146

 

119

 

142

 

217

 

B

Veiligheid

S

Veiligheidshuis Zeeland

 

5

 

5

 

5

 

5

 

B

Veiligheid

I

VRZ, begroting 2018-2021

 

43

43

47

47

19

19

7

7

AR

Onderwijs

S

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen

87.000

1

 

4

3

4

3

4

3

BR

Onderwijs

I

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen

 

63

63

           

BR

Sport, cultuur en recreatie

S

Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad

138.815

       

2

 

11

 

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad

471.245

       

7

 

19

 

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Upgrading zwembad d.m.v. overkapping

274.000

       

4

 

15

 

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens

73.145

1

 

8

 

8

 

8

 

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen

350.000 

5

5

19

19

19

19

19

19

PO

Sport, cultuur en recreatie

I

Uitvoering aanpak "groene" buitensport

 

15

15

           

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"

 

25

25

           

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum

     

250

250

150

150

   

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen

 

10

10

           

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden

 

15

15

           

AR

Sociaal domein

S

uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)

 

10

 

10

 

10

 

10

 

B

Sociaal domein

S

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed

pm

               

B

Sociaal domein

S

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein

 

30

30

30

30

30

30

30

30

BB

Sociaal domein

S

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere

 

62

62

62

62

62

62

62

62

BB

Sociaal domein

S

Versterken preventie jeugd

 

30

30

30

30

30

30

30

30

BB

Sociaal domein

S

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren

 

55

55

55

55

55

55

55

55

BB

Sociaal domein

S

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

150.000

2

 

17

 

17

 

17

 

B

Sociaal domein

I

Begeleiding vluchtelingen/statushouders

 

30

30

30

30

       

AR

Sociaal domein

I

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg

 

25

25

           

BR

Sociaal domein

I

Living lab Zoutelande/IKC

 

10

10

           

BR

Volksgezond-heid en milieu

S

Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen

 

pm

             

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Reguliere vervanging ondergrondse containers

25.000

           

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vrijverval riolering

498.600

           

7

7

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vervangen drainage

63.750

           

1

1

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Grondwatervoorzieningen 50 jr

29.000

           

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Grondwatervoorzieningen 20 jr

21.000

           

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vervangen hoofdrioolgemalen

80.000

           

1

1

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vergroting persleiding

120.000

           

2

2

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Herinrichting begraafplaats Oostkapelle

18.000

   

0

 

1

 

1

 

B

VHROSV

S

Lagere leges i.v.m.  invoering wet private kwaliteitsborging

 

pm

             

B

VHROSV

S

Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt

536.000

8

 

29

 

29

 

29

 

B

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg

1.067.200

 

 

16

16

46

46

46

46

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (investering)

61.600

 

 

1

1

2

2

2

2

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (onderhoud)

 

 

 

10

10

10

10

10

10

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan

46.600

1

1

5

5

5

5

5

5

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel)

 

 

 

30

30

30

30

30

30

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering)

460.000

7

7

53

46

53

46

53

46

AR

VHROSV

I

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

 

120

120

120

120

120

120

 

 

BB

VHROSV

I

Implementatie Omgevingswet - capaciteit

 

210

210

 

 

 

 

 

 

AR

VHROSV

I

Opleidingsbudget Omgevingswet

 

140

140

 

 

 

 

 

 

AR

VHROSV

I

Budget bestemmingsplan+

 

30

30

 

 

 

 

 

 

AR

VHROSV

I

Herziening landbouwnota

 

40

40

 

 

 

 

 

 

AR

VHROSV

I

Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting

 

80

80

 

 

 

 

 

 

AR

VHROSV

I

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca

 

 

 

 

 

 

 

40

40

AR

VHROSV

I

Asbestregeling

 

70

70

 

 

 

 

 

 

AR

Bedrijfsvoering

S

Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer)

55.000

 

 

 

 

 

 

1

 

B

Bedragen x € 1.000


Legenda

Begrotingssaldo B
Bestaande budgetten BB
Algemene Reserve AR
Bestemmingsreserves BR
Tarief T
Parkeeropbrengsten PO